วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การแทรกภาพ


การแทรกภาพมีหลายวิธี


วิธีที่ ๑คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๒คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๓คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๔คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๕คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น