วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมนำความรู้

วันสุนทรภู่
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
๑๒ สิงหาคม

การแทรกภาพ


การแทรกภาพมีหลายวิธี


วิธีที่ ๑คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๒คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๓คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๔คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

วิธีที่ ๕คลิกไอคอนเพิ่มภาพ

การเรียนเว็บบล็อก

เว็บบล็อก เว็บบล็อกพันธ์ใหม่ น่าสนใจ เรียนง่าย เป็นเร็ว
ขอบพระคุณวิทยากร อาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง